Folkcorn

Folkcorn brengt historische Nederlandse volksmuziek, voornamelijk uit de periode van 1400-1900. Het repertoire wordt ontleend aan historische liedbundels. Folkcorn gebruikt zowel moderne akoestische instrumenten (gitaar, accordeon, blokfluit) als karakteristieke traditionele, zoals vedel, chalumeau, dulcimer en doedelzak.   |   MIN    |   Folkcorn